Khoanh vào chữ cái đầu câu trả lời đúng: Để chứng minh cây không cần không khí, người ta làm thí nghiệm như thế nào?

  • 2 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 35 sách VNEN khoa học 4 tập 2

a. Để chứng minh cây không cần không khí, người ta làm thí nghiệm như thế nào?

A. Không cần tưới nước cho cây

B. Không bón phân cho cây

C. Đặt cây trong phòng lạnh

D. Bôi một lớp keo mỏng, trong suốt lên hai mặt lá.

b. Để chứng minh cây cần chất khoáng, người ta đã thực hiện thí nghiệm nào?

A. Để cây ngoài ánh sáng

B. Tưới nước cho cây hàng ngày

C. Trồng cây trong đất màu mỡ

D. Trồng cây trong sỏi đã được rửa sạch

c. Thí nghiệm đặt cây đậu được trồng trong đất có đủ chất khoáng vào trong phòng tối, rồi tưới nước thường xuyên nhằm chứng minh điều gì?

A. Cây cần nước

B. Cây cần ánh sáng

C. Cây cần chất khoáng

D. Cây cần không khí

d. Cây sẽ thế nào nếu không được tưới nước?

A. Cây sẽ di chuyển đến nơi có nước

B. Cây sẽ phát triển tốt và mạnh khỏe

C. Cây sẽ héo và cuối cùng sẽ chết

e. Vì sao những ngày nắng nóng, ta cần tưới nhiều nước cho cây hơn?

A. Vì lá cây thoát ít hơi nước hơn

B. Vì lá cây thoát nhiều hơi nước hơn

C. Vì lượng hơi nước do lá thoát ra không đổi

g. Vào giai đoạn nào cây ăn quả cần ít nước?

A. Lúc cây còn non

B. Lúc cây trưởng thành

C. Khi quả chín

Bài làm:

a. Để chứng minh cây không cần không khí, người ta làm thí nghiệm như thế nào?

Đáp án: D. Bôi một lớp keo mỏng, trong suốt lên hai mặt lá.

b. Để chứng minh cây cần chất khoáng, người ta đã thực hiện thí nghiệm nào?

Đáp án: D. Trồng cây trong sỏi đã được rửa sạch

c. Thí nghiệm đặt cây đậu được trồng trong đất có đủ chất khoáng vào trong phòng tối, rồi tưới nước thường xuyên nhằm chứng minh điều gì?

Đáp án: B. Cây cần ánh sáng

d. Cây sẽ thế nào nếu không được tưới nước?

Đáp án: C. Cây sẽ héo và cuối cùng sẽ chết

e. Vì sao những ngày nắng nóng, ta cần tưới nhiều nước cho cây hơn?

Đáp án: B. Vì lá cây thoát nhiều hơi nước hơn

g. Vào giai đoạn nào cây ăn quả cần ít nước?

Đáp án: C. Khi quả chín

  • 244 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 4 VNEN