Hãy viết chữ N trước những việc nên làm và chữ K trước những việc không nên làm

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Làm việc với phiếu bài tập

Hãy viết chữ N trước những việc nên làm và chữ K trước những việc không nên làm

Bài làm:

  • 56 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021