Hãy ngửi và nếm xem nước có mùi gì, vị gì? Quan sát, so sánh màu của nước với màu của sữa.

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Thực hiện các hoạt động

a. Lấy một cốc nước uống (hình 1) và một cốc sữa (hình 2)

b. Hãy ngửi và nếm xem nước có mùi gì, vị gì?

c. Quan sát, so sánh màu của nước với màu của sữa.

d. Lấy bảng 1 ở góc học tập và viết kết quả quan sát vào bảng 1:

Nước

Sữa

Vị (em nếm được)

Mùi (em ngửi thấy)

Màu (em nhìn thấy)

Bài làm:

Hoàn thành bảng:

Nước

Sữa

Vị (em nếm được)

Không vị

Ngọt

Mùi (em ngửi thấy)

Không mùi

Mùi thơm

Màu (em nhìn thấy)

Không màu, trong suốt

Màu trắng

  • 66 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021