Nêu ví dụ về việc ứng dụng một số tính chất của không khí trong đời sống

  • 2 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Liên hệ thực tế

a. Nêu ví dụ về việc ứng dụng một số tính chất của không khí trong đời sống

b. Mùi thơm (hay mùi khó chịu) mà ta ngửi thấy trong không khí có phải là mùi của không khí không? Nêu ví dụ?

Bài làm:

a. Ứng dụng một số tính chất của không khí trong đời sống là: Sử dụng không khí để bơm lốp xe để có thể di chuyển

b. Mùi thơm (hay mùi khó chịu) mà ta ngửi thấy trong không khí không phải là mùi của không khí vì không khí không có mùi. Đó chỉ là mùi của đồ vật, cây lá, hoa quả hay con vật … nào đó mà thôi.

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021