Việc dùng nước của bạn ở hình 8a và 9a khác nhau như thế nào? Ảnh hưởng của việc sử dụng nước đó thể hiện ở hình 8b và 9b ra sao?

  • 1 Đánh giá

4. Quan sát và thảo luận

a. Quan sát các hình 8, 9:

b. Thảo luận: Việc dùng nước của bạn ở hình 8a và 9a khác nhau như thế nào? Ảnh hưởng của việc sử dụng nước đó thể hiện ở hình 8b và 9b ra sao?

Bài làm:

Sự khác nhau của bạn ở hình 8a và 9a là:

  • Hình 8a: Bạn nhỏ tắm nhưng xả nước lớn, phung phí
  • Hình 9a: Bạn nhỏ tắm vặn nhỏ vòi, sử dụng nước với nhu cầu của mình.

Ảnh hưởng của việc sử dụng nước thể hiện ở hình 8b và 9b là:

  • Hình 8b: Bạn nhỏ không có nước để tắm
  • Hình 9b: Bạn nhỏ có nước để sử dụng
  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 4 VNEN