Khoanh vào chữ cái đầu câu trả lời đúng: Thành phần trong không khí quan trọng nhất đối với hoạt động hô hấp của con người là:

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 30 sách VNEN khoa học 4 tập 2

Khoanh vào chữ cái đầu câu trả lời đúng:

a. Thành phần trong không khí quan trọng nhất đối với hoạt động hô hấp của con người là:

A. Khí ô-xi B. Hơi nước C. Khí các-bô-nic D. Khí ni-tơ

b. Ví dụ nào sau đây chứng tỏ không khí cần cho sự cháy?

A. Úp cốc nước rồi nghiêng cốc thì có sủi bọt lên

B. Quạt lò để than cháy

C. Bếp ga không cháy khi bình ga cạn

c. Ví dụ nào sau đây chứng tỏ âm thanh có thể truyền qua được chất rắn?

A. Khi gõ tay xuống bàn, người đứng cạnh bàn nghe thấy tiếng gõ

B. Một người áp tai xuống mặt đất nghe được tiếng vó ngựa từ xa

C. Tất cả các trường hợp trên

d. Khi mặt trời chiếu sáng đằng sau em, bóng của em sẽ ở phía nào?

A. Phía sau em B. Phía bên phải em

C. Phía bên trái em D. Phía trước mặt em

e. Vật nào sau đây vừa là nguồn sáng, vừa là nguồn nhiệt

A. Mặt trăng B. Mặt trời C. Máy sấy tóc D. Đèn pin

Bài làm:

a. Thành phần trong không khí quan trọng nhất đối với hoạt động hô hấp của con người là:

Đáp án: A. Khí ô-xi

b. Ví dụ nào sau đây chứng tỏ không khí cần cho sự cháy?

Đáp án: B. Quạt lò để than cháy

c. Ví dụ nào sau đây chứng tỏ âm thanh có thể truyền qua được chất rắn?

Đáp án: C. Tất cả các trường hợp trên

d. Khi mặt trời chiếu sáng đằng sau em, bóng của em sẽ ở phía nào?

Đáp án: D. Phía trước mặt em

e. Vật nào sau đây vừa là nguồn sáng, vừa là nguồn nhiệt

Đáp án: B. Mặt trời

  • 95 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021