Tìm các từ ngữ phù hợp về tên và chức năng của các cơ quan trong cơ thể người thực hiện quá trình trao đổi chất để điền vào chỗ chấm (...) trong bảng

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Hoàn thành bảng

a. Quan sát bảng dưới đây

b. Tìm các từ ngữ phù hợp về tên và chức năng của các cơ quan trong cơ thể người thực hiện quá trình trao đổi chất để điền vào chỗ chấm (...) trong bảng:

Lấy vàoTên cơ quanThải ra
(1)............Tiêu hóa(2)....................
Khí ô - xi(3) ..............(4) ...................
Bài tiết

(5) ...................

(6) ...................

Bài làm:

Hoàn thành bảng như sau:

Lấy vàoTên cơ quanThải ra
(1) Thức ănTiêu hóa(2) Phân
Khí ô - xi(3) Hô hấp(4) Khí Các-bô-níc
Bài tiết

(5) Nước tiểu

(6) Mồ hôi

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 4 VNEN