Làm thí nghiệm và giải thích dự đoán

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 49 sách VNEN khoa học 4 tập 2

Làm thí nghiệm và giải thích dự đoán

a. Đọc câu hướng dẫn thí nghiệm: Lấy một cốc nước rồi lau khô phía ngoài của cốc. Thả cốc nước vài cục nước đá.

  • Em hãy dự đoán xem điều gì sẽ xảy ra bên ngoài thành cốc nước. Giải thích dự đoán của mình.
  • Làm thí nghiệm để kiếm tra dự đoán của mình. Giải thích hiện tượng xảy ra.

b. Đọc hướng dẫn thí nghiệm: Úp một cốc thủy tinh lên cây nến đang cháy.

  • Em hãy dự đoán xem ngọn nến sẽ như thế nào? giải thích dự đoán của mình?
  • Làm thí nghiệm để kiểm tra dự đoán của mình. Giải thích hiện tượng xảy ra.

Bài làm:

a. Đọc câu hướng dẫn thí nghiệm: Lấy một cốc nước rồi lau khô phía ngoài của cốc. Thả cốc nước vài cục nước đá.

Em dự đoán: Ngoài thành cốc nước sẽ có nước vì nước lạnh bốc hơi qua thành cốc

b. Đọc hướng dẫn thí nghiệm: Úp một cốc thủy tinh lên cây nến đang cháy.

Em dự đoán: Cây nến sẽ tắt vì khi ngọn lửa cháy nhờ không khí, khi ta úp cái cốc thì bên trong không còn không khí nên ngọn lửa sẽ tắt.

  • 48 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021