Ghép mỗi hiện tượng/ ứng dụng cở cột bên trái với một tính chất có liên quan của nước ở cột ô bên phải cho phù hợp:

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 30 sách VNEN khoa học 4 tập 2

Ghép mỗi hiện tượng/ ứng dụng cở cột bên trái với một tính chất có liên quan của nước ở cột ô bên phải cho phù hợp:

Bài làm:

  • 131 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021