Vì sao chúng ta cần tiết kiệm nước?

  • 1 Đánh giá

6. Đọc, trả lời và viết

Vì sao chúng ta cần tiết kiệm nước?

Bài làm:

Chúng ta cần tiết kiệm nước vì nước là cần thiết đối với sự sống của con người, động vật và thực vật. Đồng thời, nước cũng cần thiết cho mọi hoạt động, sản xuất, sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, lượng nước ngọt lại có hạn và đang ngày càng cạn kiệt. Vì vậy, chúng ta phải sử dụng tiết kiệm nước để có nước sử dụng lâu dài và vừa tiết kiệm tiền cho mình và gia đình.

  • 54 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021