Em hãy viết 3 việc cần làm để giữ gìn vệ sinh ăn uống:

  • 2 Đánh giá

3. Em hãy viết 3 việc cần làm để giữ gìn vệ sinh ăn uống:

1. …………………….

2. ……………………..

3. ………………………

Bài làm:

Ba việc cần làm để giữ gìn vệ sinh ăn uống:

  • Cần rửa sạch thực phẩm trước khi chế biến.
  • Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.
  • Không ăn thịt tái, cá sống….
  • 497 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021