Viết vào vở các tính chất của nước

  • 1 Đánh giá

4. Đọc và viết

Viết vào vở các tính chất của nước

Bài làm:

Tính chất của nước là:

  • Nước là chất lỏng trong suốt, không màu, không mùi, không vị
  • Nước có thể thấm qua một số vật
  • Nước Có thể hòa tan một số chất
  • 53 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021