Có những cách nào để bảo quan thức ăn, đồ uống? Gia đình em thường sử dụng cách nào để bảo quản thức ăn, đồ uống?

  • 1 Đánh giá

2. Chỉ trên hình, đọc và trả lời

a. Chỉ trên hình và đọc chú thích dưới các hình sau: (Sgk trang 33)

b. Trả lời câu hỏi:

  • Có những cách nào để bảo quan thức ăn, đồ uống?
  • Gia đình em thường sử dụng cách nào để bảo quản thức ăn, đồ uống?

Bài làm:

  • Những cách để bảo quan thức ăn, đồ uống là: Làm khô, giữ lạnh, ướp muối, ướp đường, đóng hộp, hút chân không...
  • Gia đình em thường sử dụng cách làm khô, giữ lạnh và ướp muối để bảo quản thức ăn và đồ uống.

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 4 VNEN