Hình nào thể hiện bạn nam đang khỏe mạnh, hình nào thể hiện bị bệnh, hình nào thể hiện đang được khám bệnh?

  • 1 Đánh giá

2. Quan sát và thảo luận

a. Quan sát các hình dưới đây:

b. Thảo luận:

  • Hình nào thể hiện bạn nam đang khỏe mạnh, hình nào thể hiện bị bệnh, hình nào thể hiện đang được khám bệnh?
  • Sắp xếp 9 hình trên thành ba câu chuyện, mỗi câu chuyện gồm 3 hình thể hiện bạn nam lúc khỏe mạnh, khi bị bệnh và lúc được khám bệnh?

Bài làm:

Quan sát các hình trên ta thấy:

  • Hình thể hiện bạn nam đang khỏe mạnh là: Hình 2, hình 4, hình 9
  • Hình thể hiện bạn nam bị bệnh là: hình 3, hình 7, hình 8.
  • Hình thể hiện đang được khám bệnh là: hình 1, hình 5, hình 6.

Sắp xếp hình trên thành ba câu chuyện là:

  • Câu chuyện 1: Hình 2 -> Hình 3 -> Hình 5 (bạn nhỏ đi bơi mắc mua nên về bị ốm và đi khám bác sĩ)
  • Câu chuyện 2: Hình 9 -> hình 7 -> hình 6 (bạn nhỏ ăn thức ăn không vệ sinh bị đau bụng và đi khám bác sĩ)
  • Câu chuyện 3: Hình 4 -> hình 8 -> hình 1 (bạn nhỏ gặm mía, bị đau răng và đi khám bác sĩ).
  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021