Hãy viết vào vở ở mỗi câu a, b dưới đây ít nhất tên 3 loại thức ăn

  • 1 Đánh giá

2. Hãy viết vào vở ở mỗi câu a, b dưới đây ít nhất tên 3 loại thức ăn

a. Có nguồn gốc từ thực vật: (1) .................... (2) ....................... (3) .............................

b. Có nguồn gốc từ động vật: (1) .................... (2) ....................... (3) .............................

Bài làm:

a. Có nguồn gốc từ thực vật:

(1) khoai lang

(2) dầu đậu nành

(3) cơm

b. Có nguồn gốc từ động vật:

(1) xúc xích

(2) lạp xưởng

(3) Sữa dê

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021