Thi ghép chuỗi thức ăn và viết

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 46 sách VNEN khoa học 4 tập 2

a. Lấy thẻ tranh các sinh vật và thẻ mũi tên ở góc học tập:

b. Các nhóm thi xem nhóm nào ghép được nhiều chuỗi thức ăn đúng nhất

c. Viết sơ đồ chuỗi thức ăn đã hoàn thành vào vở.

Bài làm:

Sơ đồ chuỗi thức ăn:

  • Lúa -> chuột -> cú mèo
  • Lúa -> gà -> con người
  • Lúa -> chuột -> rắn -> diều hâu
  • Lúa -> bò -> con người
  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 4 VNEN