Nguyên nhân gây ra gió là gì? Ở địa phương em thường có bão hay không? Khi có bão, gia đình em và địa phương thường có cách nào để giảm thiểu những thiệt hại do bão gây ra?

  • 1 Đánh giá

5. Đọc, trả lời và chia sẻ

  • Nguyên nhân gây ra gió là gì?
  • Ở địa phương em thường có bão hay không?
  • Khi có bão, gia đình em và địa phương thường có cách nào để giảm thiểu những thiệt hại do bão gây ra?

Bài làm:

  • Gió là không khí chuyển động gây ra.
  • Ở địa phương em thường xuyên xảy ra bão, vì mình là người miền Trung, là khu vực xảy ra bão nhiều nhất ở nước ta.
  • Khi có bão, gia đình và địa phương thường có các biện pháp để giảm thiểu những thiệt hại do bão gây ra là: Theo dõi bản tin thời tiết, tìm cách bảo vệ nhà cửa, dự trữ lương thực và nước uống, cần tìm nơi trú ẩn an toàn…

  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 4 VNEN