Lấy hai chai nước: một chai nước mưa (hoặc nước giếng khoan), một chai nước ao, hồ. Hãy nhìn và ngửi xem các chai nước này có màu gì, mùi gì, có lẫn những chất bẩn hay không?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Thực hiện các hoạt động

a. Lấy hai chai nước: một chai nước mưa (hoặc nước giếng khoan), một chai nước ao, hồ

b. Hãy nhìn và ngửi xem các chai nước này có màu gì, mùi gì, có lẫn những chất bẩn hay không?

c. Lấy bảng ở sau góc học tập, rồi viết kết quả quan sát vào bảng :

Bài làm:

Hoàn thành bảng:

Nước mưa (giếng khoan)

Nước ao (hồ)

Mùi

Không mùi

Mùi hôi

Màu

Không màu, trong suốt

Màu đục

Chất bẩn

Không có chất bẩn

Chứa chất bẩn

  • 143 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021