Con người cần gì để sống?

  • 1 Đánh giá

3. Quan sát, lắng nghe và nhận xét

4. Đọc và viết

a. Đọc nội dung sau (Sgk trang 4)

b. Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi: Con người cần gì để sống?

Bài làm:

Con người cần thức ăn, nước uống, không khí, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp để duy trì sự sống. Ngoải các yếu tố trên, con người cần có các điều kiện vật chất như nhà ở, quần áo, đồ dùng... và các điều kiện tinh thần như tình cảm, vui chơi, giải trí... cho cuộc sống của mình.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021