Đọc kĩ các khung chữ từ 1 đến 8 dưới đây, ghép khung chữ trên vào các vị trí từ a đến i ở các sơ đồ A, B.

  • 1 Đánh giá

3. Đọc và hoàn thành sơ đồ

a. Đọc nội dung sau (trang 56 sgk)

b. Hoàn thành sơ đồ:

Đọc kĩ các khung chữ từ 1 đến 8 dưới đây, ghép khung chữ trên vào các vị trí từ a đến i ở các sơ đồ A, B.

Bài làm:

Ghép khung chữ vào vị trí đúng là:

  • 71 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 4 VNEN