Chia thẻ chữ thành hai loại: Các vật "dẫn nhiệt kém" và các vật "dẫn nhiệt tốt" rồi sắp xếp vào bảng nhóm

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 23 sách VNEN khoa học 4 tập 2

Chia thẻ chữ thành hai loại: Các vật "dẫn nhiệt kém" và các vật "dẫn nhiệt tốt" rồi sắp xếp vào bảng nhóm

(sắt, nồi nhôm, bông, rơm xốp, không khí, chảo gang, len, đáy bàn là, tay cầm bàn là, mái nhà tranh)

Dẫn nhiệt tốtDẫn nhiệt kém

Bài làm:

Dẫn nhiệt tốtDẫn nhiệt kém
sắt, nồi nhôm, chảo gang, đáy bàn làbông, rơm, xốp, không khí, len, tay cầm bàn là, mái nhà tranh

  • 83 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 4 VNEN