Viết và thực hiện ít nhất 3 việc cần làm để giữ vệ sinh ăn uống và phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa

  • 1 Đánh giá

3. Viết và thực hiện

Ít nhất 3 việc cần làm để giữ vệ sinh ăn uống và phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa

1. ..............................

2. ..............................

3. ..............................

Bài làm:

Ba việc cần làm để giữ vệ sinh ăn uống và phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa là:

1. Luôn tuân thủ việc ăn chín, uống sôi

2. Không ăn đồ ăn bẩn, ôi thiu, hết hạn sử dụng

3. Luôn vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi ở sạch sẽ.

  • 61 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021