Hãy tưởng tượng điều gì xảy ra nếu một mặt xích trong chuỗi thức ăn bị đứt? Nói về vai trò của thực vật đối với sự sống trên Trái Đất?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 47 sách VNEN khoa học 4 tập 2

  • Hãy tưởng tượng điều gì xảy ra nếu một mặt xích trong chuỗi thức ăn bị đứt?
  • Nói về vai trò của thực vật đối với sự sống trên Trái Đất?

Bài làm:

Nếu một mắt xích trong chuỗi thức ăn bị đứt sẽ ảnh hưởng đến sự sống của toàn bộ sinh vật trong chuỗi thức ăn.

Ví dụ: Nếu Nếu không có cỏ dê sẽ không có thức ăn, dễ cũng sẽ chết, con người cũng không có thịt dê để ăn...

Vai trò của thực vật trên Trái đất: Thực vật là cầu nối giữa các yếu tố vô sinh và hữu sinh trong tự nhiên. Sự sống trên Trái Đất được bắt đầu từ thực vật. Các chuỗi thức ăn thường bắt đầu từ thự vật.

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021