Viết tên các vật có trong hình sau vào bảng dưới đây cho phù hợp?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 31 sách VNEN khoa học 4 tập 2

Viết tên các vật có trong hình sau vào bảng dưới đây cho phù hợp?

Vật là nguồn sángVật phản chiếu ánh sáng

Bài làm:

Vật là nguồn sángVật phản chiếu ánh sáng
Mặt trời, nến, đèn điện, đèn pin, tiviGương, trái đất

  • 58 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 4 VNEN