Giải khoa học 4 VNEN bài 15: Nguồn nước quanh ta sạch hay ô nhiễm? Cần làm gì để bảo vệ nguồn nước?

 • 1 Đánh giá

Giải bài 15: Nguồn nước quanh ta sạch hay ô nhiễm? Cần làm gì để bảo vệ nguồn nước? - Sách hướng dẫn học khoa học 4 tập 1 trang 55. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Thực hiện các hoạt động

a. Lấy hai chai nước: một chai nước mưa (hoặc nước giếng khoan), một chai nước ao, hồ

b. Hãy nhìn và ngửi xem các chai nước này có màu gì, mùi gì, có lẫn những chất bẩn hay không?

c. Lấy bảng ở sau góc học tập, rồi viết kết quả quan sát vào bảng :

=> Xem hướng dẫn giải

2. Làm thí nghiệm và thảo luận

a. Làm thí nghiệm:

 • Chuẩn bị thêm hai chai rỗng, 2 phễu và hai miếng bông
 • Lót bông vào phễu và đặt vào miệng chai
 • Rót từ từ từng chai nước vào từng phễu (hình 1)

b. Thảo luận: Miếng bông lọc chai nước nào đen hơn? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Đọc và hoàn thành sơ đồ

a. Đọc nội dung sau (trang 56 sgk)

b. Hoàn thành sơ đồ:

Đọc kĩ các khung chữ từ 1 đến 8 dưới đây, ghép khung chữ trên vào các vị trí từ a đến i ở các sơ đồ A, B.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Liên hệ thực tế và trả lời

a. Nguồn nước bị ô nhiễm có hại gì đối với sức khỏe con người?

b. Hãy nêu một vài bệnh do dùng nước bị ô nhiễm?

=> Xem hướng dẫn giải

5. Quan sát và trả lời

a. Quan sát kĩ từng hình từ 2 đến 5:

b. Trả lời:

 • Hãy nói về nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước trong từng hình
 • Kể các việc làm khác gây ô nhiễm nguồn nước

=> Xem hướng dẫn giải

6. Quan sát và thảo luận

a. Quan sát kĩ các hình từ 6 đến 11:

b. Thảo luận:

 • Nêu việc làm bảo vệ nguồn nước trong từng hình
 • Nêu các việc làm khác để bảo vệ nguồn nước mà em biết
 • Nêu các việc không nên làm để bảo vệ nguồn nước

=> Xem hướng dẫn giải

7. Đọc và trả lời

Trả lời câu hỏi:

 • Nguồn nước bị ô nhiễm có ảnh hưởng đến sức khỏe con người như thế nào?
 • Vì sao nguồn nước bị ô nhiễm?
 • Cần làm gì để bảo vệ nguồn nước?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Vẽ và triển lãm

2. Điều tra và viết

Phiếu kiểm tra

Đi quan sát nguồn nước quanh trường, hỏi thêm người lớn và trả lời các câu hỏi sau:

1. Các nguồn nước ở đây trong hay đục?

2. Có rác thải vứt xung quanh nguồn nước không?

3. Có nhà tiêu ở gần nguồn nước không?

4. Tình hình sử dụng thuốc trừ sâu, phân hóa học của người dân địa phương như thế nào?

5. Các nguồn nước đó sạch hay ô nhiễm? Vì sao?

6. Những bệnh liên quan đến việc sử dụng nguồn nước ở địa phương?

7. Đề xuất các biện pháp bảo vệ nguồn nước ở địa phương.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 1.085 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021