Tại sao ban ngày gió từ biển thổi vào đất liền vào ban đêm gió từ đất liền thổi ra biển?

  • 1 Đánh giá

3. Liên hệ thực tế và trả lời

Tại sao ban ngày gió từ biển thổi vào đất liền vào ban đêm gió từ đất liền thổi ra biển?

Bài làm:

Ban ngày gió từ biển thổi vào đất liền vì đất liền mặt trời chiếu sáng đất liền nóng hơn ngoài biển nên gió từ nơi có lạnh đến nơi nóng là từ biển thổi vào đất liền.

Ngược lại, gió từ đất liền thổi ra biển vì khi ban đêm mặt trời không chiếu sáng, đất liền hạ nhiệt nhanh và thấp hơn nhiệt độ ngoài biển. Nên gió thổi từ nơi lạnh đến nơi nóng là từ đất liền ra biển.

  • 51 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021