Giải bài tập 4 ôn tập về phân số trang 167 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 167 - sgk toán lớp 4

Quy đồng mẫu số các phân số:

và $\frac{3}{7}$

và $\frac{6}{45}$

, và $\frac{1}{3}$

Bài làm:

a) Mẫu số chung của 5 và 7 là 35, ta có:

b) Mẫu số chung của 15 và 45 là 45, ta có:

=

c) Mẫu số chung của 2, 5 và 3 là 30, ta có:

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021