Giải bài Tìm số trung bình cộng

  • 1 Đánh giá

Bài học này, các con sẽ học về số trung bình cộng. KhoaHoc hi vọng sẽ giúp các con nắm vững lí thuyết và làm tốt bài tập ở nhà.

A. Lý thuyết

Số trung bình cộng là số lấy tổng nhiều số hạng rồi chia cho số các số hạng vừa lấy tổng.

Cách tìm số trung bình cộng của nhiều số: Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 27 - SGK Toán 4:

Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 42 và 52 b) 36; 42 và 57.

c) 34; 43; 52 và 39 d) 20; 35; 37; 65 và 73

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 27 - SGK Toán 4:

Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh lần lượt cân nặng là 36 kg; 38 kg; 40 kg; 34 kg. Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 27 - SGK Toán 4:

Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021