Giải câu 4 Bài Triệu và lớp triệu (Tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 15 - sgk toán 4:

Bảng dưới đây cho biết một vài số liệu về giáo dục phổ thông năm học 2003 - 2004.

Tiểu họcTrung học cơ sởTrung học phổ thông
Số trường14 3169 8732 140
Số học sinh8 350 1916 612 0992 616 207
Số giáo viên362 627280 94398 714

Dựa vào bảng trên hãy trả lời các câu câu hỏi sau:

Trong năm học 2003 - 2004:

a, Số trường trung học cơ sở là bao nhiêu?

b, Số học sinh tiểu học là bao nhiêu?

c, Số giáo viên trung học phổ thông là bao nhiêu?

Bài làm:

a, Số trường trung học cơ sở là: chín nghìn tám trăm bảy mươi ba trường (9 873)

b, Số học sinh tiểu học là: Tám triệu ba trăm năm mươi nghìn một trăm chín mươi mốt học sinh (8 350 191).

c, Số giáo viên trung học phổ thông là: Chín mươi tám nghìn bảy trăm mười bốn giáo viên (98 714).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021