Giải câu 2 Bài Giải bài các số có sáu chữ số

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 9 - SGK toán 4:

Giải câu 2 Bài Giải bài các số có sáu chữ số

Bài làm:

Viết số

Trăm

nghìn

Chục

nghìn

NghìnTrămChụcĐơn vịĐọc số
425 671425671bốn trăm hai mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi mốt
369 815369815ba trăm sáu mươi chín nghìn tám trăm mười lăm
579 623579623năm trăm bảy mươi chín nghìn sáu trăm hai mươi ba
786 612786612bảy trăm tám mươi sáu nghìn sáu trăm mười hai
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021