Giải câu 4 Bài Luyện tập chung Toán lớp 4 trang 56

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 56 - SGK Toán 4:

Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 16cm, chiều dài lớn hơn chiều rộng là 4cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

Bài làm:

Tổng của chiều dài và chiều rộng chính là nửa chu vi.

Chiều dài hình chữ nhật là: (16 + 4) : 2 = 10 cm.

Chiều rộng là: 16 - 10 = 6 cm.

Diện tích hình chữ nhật là: S = 10 x 6 = 60 cm2

Đáp số: S = 60 cm2

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021