Giải câu 5 Bài Luyện tập chung Toán 4 trang 48

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 48 - SGK Toán 4:

Tìm x:

a) x x 2 = 10;

b) x : 6 = 5

Bài làm:

a) x x 2 = 10 b) x : 6 = 5

x = 10 : 2 x = 5 x 6

x = 5 x = 30

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021