Giải Câu 4 bài Luyện tập trang 68

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 68 sgk Toán 4

Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài là 180m, chiều rộng bằng nửa chiều dài. Tính chu vi và diện tích của sân vận động đó.

Bài làm:

Chiều rộng sân vận động là: 180 : 2 = 90 (m)

Chu vi sân vận động là: (180 + 90) x 2 = 540 (m)

Diện tích sân vận động là: 180 x 90 = 16200 ()

Đáp số: Chu vi: 540 (m)

Diện tích 16200 ()

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021