Giải câu 3 bài : So sánh hai phân số cùng mẫu số sgk Toán 4 trang 119

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 119 sgk toán lớp 4

Viết các phân số bé hơn 1, có mẫu số là 5 và tử số khác 0.

Bài làm:

Do các phân số bé hơn 1 mà có mẫu số là 5 và tử số khác 0, nên tử số là các số 1, 2, 3, 4.

Với các tử số trên, ta viết được các phân số tương ứng như sau:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021