Giải bài Giây, thế kỉ

  • 1 Đánh giá

Trong bài này, các con sẽ học về đơn vị đo thời gian là Giây, thế kỉ. KhoaHoc giúp các con nắm chắc kiến thức và làm bài tập tốt hơn

A. Lý thuyết

Giây và thế kỉ là hai đơn vị đo thời gian. Giây dùng để đo thời gian ngắn, thế kỉ dùng để đo thời gian dài.

Đổi đơn vị:

1 giờ = 60 phút = 3 600 giây.

1 phút = 60 giây

1 thế kỉ = 100 năm

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 25 - SGK Toán 4:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 phút = .....giây phút = .....giây

2 phút = ...giây 1 phút 8 giây = ....giây

60 giây = ...phút

7 phút = ....giây

b) 1 thế kỉ = ...năm 5 thế kỉ =...năm thế kỉ = ...năm

100 năm = .....thế kỉ 9 thế kỉ =....năm thế kỉ = ....năm

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 25 - SGK Toán 4:

a) Bác Hồ sinh năm 1890. Bác Hồ sinh vào thế kỉ nào?

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

b) Cách mạng tháng Tám thành công vào năm 1945. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

c) Bà Triệu lãnh đạo khởi nghĩa chống quân Đông Ngô năm 248. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 25 - SGK Toán 4:

a) Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long năm 1010. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

Tính đến nay đã được bao nhiêu năm?

b) Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938. Năm đó thuộc thế kỉ nào?Tính đến nay đã được bao nhiêu năm?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021