Giải câu 2 bài Phép cộng phân số sgk Toán 4 trang 126

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 126 sgk toán lớp 4

Tính chất giao hoán

Viết tiếp vào chỗ chấm:

\(\frac{2}{7}+\frac{3}{7}\) = ...

Bài làm:

;

Cả hai tổng khi đều bằng

Vậy

Tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ hai phân số trong một toognr thì tổng của chúng không thay đổi

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021