Giải bài tập 2 trang 158 sgk toán 4

  • 2 Đánh giá

Bài 2: Trang 158 - sgk toán lớp 4

Quãng đường từ bản A đến bản B dài 12km. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 100000, quãng đường đó dài bao nhiêu xăng - ti - mét?

Bài làm:

Bài giải:

Ta có: 12 km = 1200000 cm

Quãng đường từ bản A đến bản B trên bản đồ dài:

1200000 : 100000 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021