Giải toán lớp 4 bài: Luyện tập trang 149 sgk

  • 1 Đánh giá

Sau đây, chúng ta cùng đến với bài luyện tập trang 149 sgk toán 4. Trong bài luyện tập hôm nay, chúng ta chủ yếu ôn lại các bài tập dạng tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Để các con làm bài tốt hơn, thầy cô sẽ hướng dẫn giải bài tập cụ thể bên dưới, các con có thể tham khảo.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 149 - sgk toán lớp 4

Một sợi dây dài 28m được cắt thành hai đoạn, đoạn thứ nhất dài gấp ba đoạn thứ hai. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 149 - sgk toán lớp 4

Một nhóm học sinh có 12 bạn, trong đó số bạn trai bằng một nửa số bạn gái. Hỏi nhóm đó có mấy bạn trai, mấy bạn gái?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 149 - sgk toán lớp 4

Tổng hai số là 72. Tìm hai số đó, biết rằng nếu số lớn giảm 5 lần thì được số bé.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trang 149 - sgk toán lớp 3

Nêu bài toán , rồi giải bài toán theo sơ đồ sau:

=> Xem hướng dẫn giải


  • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021