Giải bài 3 bài luyện tập trang 149 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 149 - sgk toán lớp 4

Tổng hai số là 72. Tìm hai số đó, biết rằng nếu số lớn giảm 5 lần thì được số bé.

Bài làm:

Bài giải:

Ta có tổng số phần bằng nhau là:

1 + 5 = 6 (phần)

Số bé là: (72 : 6) x 1 = 12

Số lớn là: 72 - 12 = 60

Đáp số: Số bé 12

Số lớn 60

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021