Giải câu 3 Bài Luyện tập So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 22 - SGK Toán 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Giải câu 3 Bài Luyện tập So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

Bài làm:

a) Số thíc hợp để điền vào ô trống là: 0

b) Số thích hợp để điền vào ô trống là: 9;

c) Số thích hợp để điền vào ô trống là: 9;

d) Số thích hợp để điền vào ô trống là: 2.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021