Giải câu 4 bài nhân với số có tận cùng là chữ số 0

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 62 - sgk Toán lớp 4

Một tấm kính hình chữ nhật có chiều rộng 30cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích của tấm kính đó?

Bài làm:

Bài giải:

Cách 1:

Chiều dài của tấm kinh đó là:

30 x 2 = 60 (cm)

Diện tích của tấm kính là:

30 x 60 = 1800 ()

Đáp số: 1800

Cách 2:

Diện tích của tấm kính hình chữ nhật là:

(30 x 2) x 30 = 60 x 30 = 1800 ()

Đáp số: 1800

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021