Giải câu 4 bài Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 145

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 145 sgk toán lớp 4

Chu vi của hình chữ nhật là 56m, chiều dài 18m. Tính diện tích của hình chữ nhật.

Bài làm:

Ta có: Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.

  • Nửa chu vi hình chữ nhật :

56: 2 = 28 (m)

Nửa chu vi = chiều dài + chiều rộng, nên chiều rộng = chu vi – chiều dài.

Nửa chu vi là 28m, chiều dài là 18m.

  • Chiều rộng hình chữ nhật là:

28 - 18 = 10 (m)

Hình chữ nhật có chiều dài 18m, chiều rộng 10m nên:

  • Diện tích hình chữ nhật là:

18 x 10 = 180 (cm2 )

Đáp số : 180cm2

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021