Giải bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 128

  • 2 Đánh giá

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Luyện tập trang 128 sgk toán 4 tập 2, để học tốt toán 4 tập 2. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 128 sgk toán lớp 4

Tính

a) ;

b) ;

c)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 128 sgk toán lớp 4

Tính

a)

b)

c)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 128 sgk toán lớp 4

a) ; b) \(\frac{4}{6}+\frac{18}{27}\) c) \(\frac{15}{25}+\frac{6}{21}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 128 sgk toán lớp 4

Trong một buổi sinh hoạt, chi đội lớp 4A có số đội viên tập hát và \(\frac{2}{5}\) số đội viên tham gia đá bóng. Hỏi số đội viên tham gia hoạt động trên bằng bao nhiêu phần đội viên cho đội?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021