Thi viết một đoạn văn ngắn về bác sĩ Ly trong truyện Khuất phục tên cướp biển đã học. Trong đoạn văn, có sử dụng ba kiểu câu kể Tiếng Việt 4

Nội dung
  • 16 Đánh giá

Thi viết một đoạn văn ngắn về bác sĩ Ly trong truyện Khuất phục tên cướp biển đã học. Trong đoạn văn, có sử dụng ba kiểu câu kể là câu hỏi nằm trong bài Giải bài 28B: Ôn tập 2 được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Phần hướng dẫn giải chi tiết dưới đây sẽ giúp ích cho các em hiểu rõ nội dung của bài. Dưới đây là nội dung chi tiết, các em tham khảo nhé.

Giải bài 28B: Ôn tập 2

6. Thi viết một đoạn văn ngắn về bác sĩ Ly trong truyện Khuất phục tên cướp biển đã học. Trong đoạn văn, có sử dụng ba kiểu câu kể.

Bài làm:

Bác sĩ Ly là một bác sĩ giỏi. Một lần, bác sĩ đến thăm bệnh cho ông chủ quán trọ. Tên chúa tàu tỏ ra hung hẵn, quát nạt bác sĩ nhưng vị bác sĩ vẫn ôn tồn giảng cho ông chủ quán trọ cách trị bệnh. Bác sĩ Ly nhân từ, đức độ và nghiêm nghị đã khiến tên chúa tàu phải cúi gằm mặt và ngồi xuống. Trong nhà trọ ai cũng đều khâm phục thái độ kiên quyết, dũng cảm của bác sĩ Ly. Bác sĩ thật can đảm.

Các kiểu câu trong đoạn văn trên:

  • Bác sĩ Ly là một bác sĩ giỏi (Kiểu câu kể Ai là gì?)
  • Một lần, bác sĩ đến thăm bệnh cho ông chủ quán trọ. (Kiểu câu kể Ai làm gì?)
  • Bác sĩ Ly nhân từ, đức độ và nghiêm nghị đã khiến tên chúa tàu phải cúi gằm mặt và ngồi xuống (kiểu câu kể Ai thế nào?)

Thi viết một đoạn văn ngắn về bác sĩ Ly trong truyện Khuất phục tên cướp biển đã học. Trong đoạn văn, có sử dụng ba kiểu câu kể được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em có thêm tài liệu tham khảo. Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm tài liệu học tập lớp 4 mà Khoahoc tổng hợp và cập nhật theo chương trình sách giáo khoa lớp 4.