Đáp án phiếu bài tập tuần 30 đề A toán 4 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Trắc nghiệm

1.

CâuĐúngSai
a. x
b. x
c. x
d. x

2. An và Bình cùng góp chung tiền được 34000 đồng mua quả bóng. Số tiền góp của An bằng số tiền góp của Bình. Hỏi mỗi người đóng góp bao nhiêu tiền?

Đáp án đúng: C. An: 16000 đồng; Bình: 18000 đồng

3. Năm nay Hoa còn kém cô Nhung 27 tuổi và tuổi của cô Nhung vừa gấp 4 lần tuổi của Hoa. Hỏi cô Nhung năm nay bao nhiêu tuổi?

Đáp số đúng là: C. 36 tuổi

4. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 100000, khoảng cách từ điểm A đến điểm B đo được 12cm. Như vậy độ dài thật từ điểm A đến điểm B là:

A. 120000cm (S) B. 120000dm (Đ)

C. 230000000cm (S) D. 1200000cm (Đ)

5. Quãng đường từ Hà Nội - Thanh Hóa dài 150km. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000000, quãng đường đó dài bao nhiêu mi-li-mét?

Đáp số đúng là: B. 150mm

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Bài giải:

Ta có sơ đồ:

Đáp án phiếu bài tập tuần 30 đề A toán 4 tập hai

Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 1 = 4 (phần)

Đường chéo dài là: 104 : 4 x 3 = 78 (cm)

Đường chéo ngắn là: 104 - 78 = 26 (cm)

Diện tích của hình thoi đó là: 78 x 26 : 2 = 1014 ()

Đáp số: 1014

2. Bài giải:

Mỗi giờ xe đạp chạy được số km là:

30 : (3 - 1 ) = 15 (km)

Mỗi giờ xe máy chạy được số km là:

30 + 15 = 45 (km)

Đáp số: xe đạp: 15km

xe máy: 45 km

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021