Đáp án phiếu bài tập tuần 34 đề A toán 4 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Trắc nghiệm

1.

1 giờ = 60 phút

1 phút = 60 giây

1 ngày = 24 giờ

ngày =12 giờ

1 thế kỉ = 100 năm

180 phút = 3 giờ

120 giây = 2 phút

72 giờ = 3 ngày

1 năm = 12 tháng

10 thế kỉ = 1000 năm

2.

a.

Đáp số đúng: C.

b.

Đáp số đúng: D.

3. Cho hình chữ nhật có chiều rộng 4cm. Hãy tính chiều dài của hình chữ nhật đó, biết rằng diện tích của hình chữ nhật bằng diện tích của hình vuông có cạnh 8cm.

Đáp số đúng là: B. 16cm

4. Ba bạn Đoàn, Kết, Thành góp được tất cả 174000 đồng, sau đó có thêm bạn Công góp vào 56000 đồng nữa để ủng hộ đội bóng của lớp. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu tiền?

Đáp số đúng là: D. 57500 đồng

5.

Tổng hai sốHiệu hai sốSố lớnSố bé
43749243194
19681721070898
20082081108900

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Bài giải:

Diện tích thửa ruộng đó là: 75 x 40 = 3000 ()

Thửa ruộng đó thu hoạch được số thóc là:

70 x (3000 : 100) = 2100 (kg)

Đổi: 2100kg = 21 tạ

Đáp số: 21 tạ

2. Bài giải:

Ngăn thứ hai có số quyển sách là: 108 - 16 = 92 (quyển sách)

Ngăn thứ ba có số quyển sách là: 92 - 10 = 82 (quyển sách)

Trung bình mỗi ngăn có số quyển sách là: (108 + 92 + 82) : 3 = 94 (quyển sách)

Đáp số: 94 quyển sách

3. Bài giải:

Độ dài cuốn vải xanh là: (217 - 49) : 2 = 84 (m)

Độ dài cuốn vải đỏ là: 217 - 84 = 133 (m)

Đáp số: Vải xanh 84m

Vải đỏ 133 m

  • 44 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021