Đáp án phiếu bài tập tuần 30 đề B toán 4 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Trắc nghiệm

1.

Đáp án đúng: B.

2. Lúc đầu cửa hàng có số kg cam là:

Đáp án đúng: C. 60kg cam

3. Diện tích thật của sân vận động:

Đáp án đúng: B. 32000

4.

Đáp án đúng: B. <

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Bài giải:

Vì bán cho người thứ ba một nửa số trứng còn lại và 4 quả thì vừa hết nên một nửa số trứng còn lại sau khi bán cho người thứ hai là 4 quả.

Vậy số trứng còn lại sau khi bán cho người thứ hai là:

4 x 2 = 8 (quả)

Nếu người thứ hai chỉ mua một nửa số trứng còn lại sau khi bán cho người thứ nhất thì số trứng còn lại là:

8 + 4 = 12 ( quả)

12 quả trứng chính là một nửa số trứng còn lại sau khi bán cho người thứ nhất nên số trứng còn lại sau khi bán cho người thứ nhất là:

12 x 2 = 24 (quả)

Nếu chỉ bán cho người thứ nhất một nửa số trứng thì còn lại:

24 + 4 = 28 (quả)

Số trứng bà đó mang đi chợ bán là:

28 x 2 = 56 (quả)

Đáp số: 56 quả

2. Ta có:

=

nên < $\frac{1}{3}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{12}$

hay A <

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021