Phiếu bài tập ôn tập học kì 1 toán 4 tập một (Đề A1)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập ôn tập học kì 1 toán 4 tập một (Đề A1). Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A1

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1. Điền số thích hợp vào ô trống:

Số45780087056435846200
Giá trị chữ số 5
Giá trị chữ số 8

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

2 = ... $cm^{2}$25 = ... $cm^{2}$250 = ... $cm^{2}$
400 = ... $dm^{2}$4500 = ... $dm^{2}$9000 = ... $dm^{2}$
100 = ... $m^{2}$5000 = ... $m^{2}$9900 = ... $m^{2}$
1 5 $dm^{2}$ = ... $dm^{2}$15 25 $cm^{2}$ = ... $cm^{2}$2 = ... $cm^{2}$

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Hình bên có:

A. 4 góc nhọn ☐

B. 4 góc nhọn, 2 góc vuông ☐

C. 4 góc nhọn, 3 góc vuông ☐

D. 3 góc vuông, 2 góc tù ☐

4. Nối phép tính với kết quả đúng:

Phiếu bài tập ôn tập học kì 1 toán 4 tập một (Đề A1)

PHẦN 2. TRÌNH BÀY CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN

1. Một cửa hàng xăng dầu, người thứ nhất bán được 1335l xăng, ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 317l nhưng ít hơn ngày thứ ba 185l xăng. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít xăng?

Bài giải:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

2. Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 25cm. Chiều rộng kém chiều dài 7cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài giải:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
3. Bác Thái đi chợ mua 21kg gạo tám với giá 8500 đồng một ki-lô-gam thì vừa hết một nửa số tiền bác mang đi. Bác mua tiếp 17kg gạo nếp thì vừa hết số tiền còn lại. Hỏi giá 1kg gạo nếp là bao nhiêu đồng?

Bài giải:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 242 lượt xem