Phiếu bài tập tuần 9 toán 4 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 9 toán 4, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 9. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

PHẦN 1.

1. Điền dấu x vào ô trống đặt trước hình vẽ đúng:

Hình chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 2cm được vẽ như sau:

Phiếu bài tập tuần 9 toán 4 tập một (Đề A)

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Hình vuông có cạnh 3cm được vẽ như sau:

Phiếu bài tập tuần 9 toán 4 tập một (Đề A)

3. Chọn câu trả lời đúng:

Đường cao của hình tam giác ABC tương ứng với đáy BC là:

a) BN b) AB

c) AM d) AC

Phiếu bài tập tuần 9 toán 4 tập một (Đề A)

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 24cm, chiều dài hơn chiều rộng 8cm. Diện tích của hình chữ nhật là:

A. 192

B. 384

C. 128

D. 138

PHẦN 2. TRÌNH BÀY CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN

1.

a) Cho hình chữ nhật ABCD (hình bên). Hỏi có mấy cặp cạnh song song với nhau? Hãy nêu tên những cặp cạnh song song với nhau có trong hình đó.

b) Có mấy cặp cạnh vuông góc với nhau? Hãy nêu tên những cặp cạnh vuông góc với nhau trong hình đã cho.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

2. Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 2cm và tính diện tích hình vừa vẽ.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

3. Vẽ hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật trên và tính diện tích của hình vuông vừa vẽ.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 23 lượt xem