Phiếu bài tập tuần 12 toán 4 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 12 toán 4, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 12. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1. Điền số thích hợp vào ô trống:

a) 7 x (8 + 9) = 7 x 8 + 7 x ☐ b) 7 x 15 = 7 x 5 + 7 x ☐

c) 18 x (20 - 5) = 18 x 20 - 18 x ☐ d) 25 x 16 = 25 x 20 - 25 x ☐

2. Cô Hoàn mua 5kg gạo tẻ và 5kg gạo nếp. Giá 1kg gạo tẻ là 9300 đồng, 1kg gạp nếp là 11200 đồng. Hỏi cô Hoàn phải trả hết bao nhiêu tiền?

A. 101500 đồng B.102500 đồng

C. 65300 đồng D. 57700 đồng

3. Chọn câu trả lời đúng:

Một cửa hàng vật liệu xây dựng nhập về 40 tạ sắt. Giá mỗi tạ sắt là 915000 đồng. Cửa hàng đã bán được 10 tạ sắt. Hỏi số sắt còn lại giá bao nhiêu tiền?

A. 27500000 đồng B. 27400000 đồng

C. 274500000 đồng D. 2745000 đồng

4. Đánh dấu x vào ô thích hợp:

CâuĐúngSai
a) 15 x 28 = 420

b) 135 x 52 = 7010

c) 2547 x 35 = 89135
d) 1869 x 47 = 87843

PHẦN 2. TRÌNH BÀY CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN

1. Hai đoàn xe chở học sinh đi tham quan. Mỗi đoàn có 6 xe, mỗi xe chở được 35 người. Hỏi 2 đoàn xe chở được bao nhiêu học sinh đi tham quan? (giải bằng 2 cách).

Bài giải:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

2. Tiền công 1 ngày của người thợ cả là 95000 đồng và của người thợ phụ là 60000 đồng. Nếu mỗi người làm 4 ngày công thì số tiền công của người thợ cả nhiều hơn số tiền công của người thợ phụ là bao nhiêu tiền (giải bằng 2 cách).

Bài giải:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

3. Đặt tính rồi tính:

a) 54 x 17 b) 165 x 24 c) 275 x 47 d) 2546 x 65

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 47 lượt xem